Pro školy

Školám, spolkům, domům dětí a mládeže a dalším institucím poskytujeme film JOŽKA pro vzdělávací účely zdarma prostřednictvím online odkazu. Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu info(at)romatrial.org.

Učitelé a lektoři si mohou vybrat ze tří lekcí, vypracovaných naším partnerem Antikomplex, s nimiž mohou ve výuce sami pracovat.

Lekce jsou dostupné ke stažení zde.

 

 

 

 

 

 

 

Obsah lekcí:

„PANDOŘINA SKŘÍNKA V LETECH U PÍSKU“

Cíl:
Žáci by si měli uvědomit rozdíl neutrálního badatelského přístupu k historii a mýtotvorného pojetí dějin. Případně by měli objevit příčiny historické interpretace, která je motivována ideologicky, politicky. Aktivita by ve studentech měla prohloubit přemýšlení o pasivní kulturní a historické percepci daného místa a z ní plynoucí neochotu se daným místem zabývat ve vztahu k národním dějinám.

 

„POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU. KDO A PROČ LŽE?“

Cíl:
Historická analýza mediálního sdělení ve vztahu k dobově podmíněnému historickému narativu, který účelově manipuluje s faktografií. Žáci jsou vedeni k cílené analýze mediálního sdělení, k jeho kritické interpretaci a k aktivnímu způsobu sebevyjádření se k danému problému.

 

„CIKÁNŮM VSTUP ZAKÁZÁN“

Žáci skrze srovnání vyhlášek a nařízení odhalí způsoby jednání prvorepublikové, protektorátní a komunistické společnosti vůči romskému obyvatelstvu a kriticky je zhodnotí. Prvorepublikový zákon z roku 1927 odkazuje k protiromskému naladění společnosti před válkou, navazuje protektorátní vyhláška sepsaná na základě norimberských rasových zákonů. Komunistický zákon zakazující kočování dokládá živost této otázky i po válce.