Hamze Bytyci

Hamze Bytyci žije v Berlíně, kde pracuje jako divadelní pedagog, režisér a performer. Od roku 2014 studuje dokumentární film na filmové škole filmArche. Ve svých filmech a své práci předsedy spolku RomaTrial se věnuje sociálním a politickým tématům jako jsou deportace z Německa nebo jiným formám diskriminace romské menšiny a podporuje znevýhodněnou mládež, např. formou filmových kurzů „Balkan Onions“.

Rozhodl jsem se natočit film o Jožkovi hned v prvním okamžiku našeho setkání. Daří se mu kombinovat vážná témata jako osobní, tak romských komunit v České republice s radostí ze života takovým způsobem, na kterým se člověk stane skoro závislý. Nová generace Romů potřebuje hrdinu jako je Jožka.

Hamze Bytyci

Hamze Bytyci lives in Berlin and works as a media and theater pedagogue, director and performer. Since 2014, he studies documentary film at the film school filmArche. In his films and his work as chairman of the association RomaTrial, he brings up social and political topics as deportations from Germany or the discrimination of the Roma minority, and supports young underprivileged people, e.g. in the form of the film school “Balkan Onions”.

I have decided to shoot a film about Jožka in the first moment I met him. He manages to combine severe issues of his life and the life of Romani community in the Czech Republic with cheerfulness and light-heartedness in a way, which makes you addicted to him. The new generation of Roma needs a hero like him.