Veronika Patočková

Veronika Patočková je socioložka a projektová manažerka. Poté, co dokončila studium na Karlově univerzitě v Praze, se přestěhovala do Berlína, kde od té doby uskutečnila spolu s Hamzem Bytyci množství uměleckých a vzdělávacích projektů. Hlavním pozornost přitom věnuje kritice rasismu, především anticiganismu, a lidským právům. V současnosti pracuje pro Nadaci památník zavražděným evropským Židům jako vědecká referentka se zaměřením na romskou genocidu.

Veronika Patočková

Veronika Patočková is sociologist and project manager. After she finished the studies at the Charles University Prague, she moved to Berlin where she has implemented lots of art and educational projects together with Hamze Bytyci. Her main focus is the criticism of racism, especially antigypsyism and human rights. Currently she works at the Foundation Memorial to the Murdered Jews of Europe as a scientific referent for Roma genocide.